Från Kustartilleri till Kulturartilleri

Kustparken B&B är det första hus man möter då man åker mot fd KA3. Här finns närhet till det mesta, affär, caféer, restauranger, museum, naturstigar, cykelvägar och inte minst Fårö. Men först bör man upptäcka Fårösund med omgivning! Fårösund är ett samhälle på frammarsch med ett fantastiskt läge vid sundet över till Fårö. Här finns unika natur- och kulturmiljöer.

Our History

Tidigare var fastigheten vakthus för Kustartilleriet KA3, som lades ner i september 2000. Den är nu omgjord till privat boende, med en något unik miljö med tillhörande park och damm och ett mindre skogsparti.

  • Redan under Krimkriget inleddes militär närvaro på norra Gotland.

  • Gotlands Kustartilleri, KA3, inrättas i Fårösund och verkade i olika former åren 1937–2000.

  • Vakthuset byggs om i dess nuvarande utseende.

  • KA3 läggs ner och hela området byggnadsminnesmärks.

  • Jag köper gamla Vakten på KA3 som blir "mitt" paradis. Intentionen är att över tid få fastigheten så hållbar som möjligt är. Här föds också idén om ett B&B.

  • 2019 drivs ca 2/3 av husets energiförbrukning via solceller. Sopsortering sker i minst 8 fraktioner. Egna odlingar är under uppbyggnad. Över tid kommer fler miljösmarta lösningar att göras.
    2019 var också året för kulturevenemanget "Kulturartilleriet". I tre dagar bjöds på konst och konstinstallationer, poesi, författarmöten och musik

  • Äntligen kan Kustparken B&B öppna upp för gäster! Och vilken kanonstart det blev med 9,1 poäng av 10 möjliga från gästerna. Säsongen sammanfattas med 394 kokta ekologiska ägg under 3 månader.

  • Utifrån bland annat gästers förslag har förbättringar gjorts inför öppnandet i maj. Fler hållbara lösningar har skapats för att ytterligare skapa ett mer hållbart turistande.

Vi som driver Kustparken B&B

Susanne Ragnarsdotter

Ägare

Vakten på Kustparken B&B

Katten Busen har uppsikt på oss alla.